KreTeFo

Gå till innehållet

Huvudmeny

Projekt

PROJEKT

Här finns alltid projekt igång!

Kreativum med Kreanova
Vår i särklass största satsning för att öka intresset för teknik och naturvetenskap.
Kreativum vidareutvecklas ständigt med nya, upplevelsebaserade och lärande stationer.


Idérådet
med innovationsrådgivning åt idérika blekingar.
Arbetar på uppdrag av ALMI Företagspartner med teknik- och marknadsundersökningar och  kan vid behov ställa upp med mentorer.


Utställning på Kreativum
I utställningshörnan på Kreaficum visas såväl konst som kluriga uppfinningar.

Unga Forskare
En regional utställning av projektarbeten från gymnasieskolorna i Blekinge.
Bakom detta projekt ligger Kungliga Vetenskapsakademin och är årligen återkommande.
2010 års regionala utställning invigs på Kreativum den 11 mars. De bästa projekten kommer att ställas ut på riksutställning i Stockholm under april.

Unga Spekulerar
Ett spännande projket om etik, teknik och framtiden. Elever från skolår 7-9 samt gymnasiet är välkomna att delta. Under framtidsdagen presenterar eleverna sina projekt för bla politiker och näringslivet.
Lärarhandledning och mer info på www.kreativum.se

Snilleblixtarna och Finn Upp
Detta är ett projekt som bedrivs i samarbete med grundskolorna i Blekinge och resulterar i en regional utställning av fantasifulla uppfinningar som eleverna klurat ut.
2009 års utställning för Snilleblixtarna och Finn Upp går av stapeln på Kreativum i slutet av april.
Under hösten påbörjas arbetet med nya kluriga idéer och uppfinningar inför nästa års regionala utställning.


Idé- och uppfinnarenätverk 2010/2011
Nätverksprojektet avslutades den 10 maj i samband med att två specialister på immaterialrätt från Search a Patent på ett mycket engagerat och kunnigt sätt informerade om patent, design- och varumärkesskydd vid ett föredrag på Väggaskolan i Karlshamn.
Ett 10-tal deltagare som visat intresse kunde tänka sig en fortsättning i någon form.

Vi tackar föreningens projektledare som har varit Inge Gustafsson och ser gärna fler liknande initiativ.
Är du intresserad av att deltaga i något liknande nästa säsong anmäl ditt intresse till föreningen.

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn