KreTeFo

Gå till innehållet

Huvudmeny

Verksamhet

VERKSAMHET

Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge är en länsförening med styrelserepresentanter från alla Blekinges kommuner. Föreningen har bildats genom fusion mellan Kreativt Forum i Blekinge, Blekinge Tekniska Förening och Blekinge Rationaliseringsförening.
Vi är anslutna till SUF Svenska Uppfinnareföreningen och samarbetar framför allt med Kreativum i Blekinge AB och Blekinge Uppfinnareverkstad.


Föreningens uppgift

Skapa ökat intresse och förståelse för teknik, innovationer, uppfinningar och teknisk utveckling.
Verka för att nya idéer kommer fram, tas tillvara och utvecklas.
Förmedla kunskaper och erfarenheter inom våra intresseområden genom studiebesök, föredrag och temakvällar.
Driva projekt som konkretiserar och stödjer ovanstående grunduppgifter.

Verksamhetens tre grundstenar
Medlemsaktiviteter - tex studiebesök och temakvällar.
Projekt - som stärker Blekinge, speciellt näringslivet.
Idéråd - stöd till uppfinnare.

Håll dig informerad

Hur går det till på andra företag? Vad sysslar de med? Erfarenheter? Teknisk utveckling i näringsliv och samhälle.

Skaffa dig värdefulla kontakter och möjligheter

Jag har en idé, en uppfinning och behöver hjälp. Var kan jag få råd? Hur har andra gjort? Kan jag få hjälp med pengar? Vem kan legotillverka till mig? Kan jag få bra kontakter i föreningen?

Administration
Administration/samordning sker genom vår samverkan med Kreativum i Blekinge AB.


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn