KreTeFo

Gå till innehållet

Huvudmeny

Verksamhet

VERKSAMHET


KREATIVT & TEKNISKT FORUM BLEKINGE  1992-2022


Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge var en länsförening med styrelserepresentanter från alla Blekinges kommuner.
Föreningen bildades som Kreativt Forum i Blekinge 1992 genom en sammanslagning av uppfinnareföreningarna i de olika kommunerna.
Under 2000-talet fusionerades man först med Blekinge Tekniska Förening samt senare med Blekinge Rationaliseringstekniska Förening. Vid den första fusionen byttes namnet till Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge. Fram till 2021 var man medlem i SUF, Svenska Uppfinnareföreningen. Under åren samverkade man med Blekinge Uppfinnareverkstad i Svängsta.

Föreningen drev flera projekt genom åren
Det största var ett EU-projekt som hette Kreativum och började formellt som en förstudie 1996. Man hade talat för och om detta förslag till ett upptäckarcenter en tid innan men det var först när Sveriges EU-medlemskap grundats som detta projekt kunde sättas i verket.
I maj 1999 invigdes Kreativum i Blekinge AB av kung Carl VXI Gustaf som också blev dess beskyddare.
Bolaget startades av föreningen och dess medlemmar som blev dess aktieägare fram till december 2017 då Karlshamns kommun tog över ägandet och det blev ett kommunalt bolag.


Föreningens uppgift var att

Skapa ökat intresse och förståelse för teknik, innovationer, uppfinningar och teknisk utveckling.
Verka för att nya idéer kommer fram, tas tillvara och utvecklas.
Förmedla kunskaper och erfarenheter inom våra intresseområden genom studiebesök, föredrag och temakvällar.
Driva projekt som konkretiserar och stödjer ovanstående grunduppgifter.

Verksamhetens hade tre grundstenar
Medlemsaktiviteter - tex studiebesök och temakvällar.
Projekt - som stärker Blekinge, speciellt näringslivet.
Idéråd - stöd till uppfinnare.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn